Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών (για άδεια παραμονής)

Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών (για άδεια παραμονής)

Για αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας παραμονής σύμφωνα με τον ν. 4251/2014.

Τι πρέπει να καλύπτει ένα ασφαλιστήριο για άδεια παραμονής στη Ελλάδα

  • Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης σε Δημόσιο Νοσοκομείο: 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
  • Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής και Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα: 15.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.
  • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ασθένεια ή ατύχημα: 1500 € ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  • Σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. (Για περιπτώσεις ασφαλισμένων ηλικίας μεγαλύτερης των 80 ετών ή με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας να ενημερωθείτε για την αποδοχή ή μη του ασφαλισμένου καθώς και για το ισχύον τιμολόγιο)
  • Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.
  • Σε ανασφάλιστους που επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.
Share This
Scroll to Top