Ασφάλεια Erasmus

Ασφάλεια Erasmus

Ατυχήματα συμβαίνουν και είναι μέρος της ζωής μας. Η κάλυψη Προσωπικών Ατυχημάτων έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύσει από σοβαρούς και απρόσμενους τραυματισμούς. Πρόκειται για χρονιαία κάλυψη που προσφέρει αποζημίωση σε περίπτωση τραυματισμού, ανικανότητας ή θανάτου που προκαλείται αποκλειστικά από κάποιο βίαιο, τυχαίο, εξωτερικό, και ορατό γεγονός. Διαφέρει από την ασφάλεια ζωής καθώς και από την ασφάλιση υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Οι καλύψεις που προσφέρονται στην ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων περιλαμβάνουν Θάνατο από ατύχημα, Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα, Απώλεια (ή απώλεια χρήσης) μέρους σώματος, Προσωρινή Ολική ή Μερική Ανικανότητα και Ιατρικά Έξοδα.

Τυπικά, όσο πιο επικίνδυνο είναι το επάγγελμα σας τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδεχόμενο να συμβεί κάποιος τραυματισμός ή ατύχημα. Παρόλα αυτά, ακόμα και τα άτομα με τους πιο καθιστικούς ρόλους μπορεί να τραυματιστούν. Ατυχήματα μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, στο σπίτι, στη δουλειά στο αυτοκίνητο. Μπορεί να τραυματιστείτε σε βαθμό που να μην μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ο οποιοσδήποτε πρέπει να μελετήσει το ενδεχόμενο αγοράς ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων.

Μπορείτε να κάνετε ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων για σας ή για όλη την οικογένεια σας σε ένα συμβόλαιο εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο εσάς και τα μέλη της οικογένειας σας όπου και να βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Η ασφάλιση Προσοπικών Ατυχημάτων παρέχει ασφαλιστική κάλυψη 24 ώρες την ημέρα.

Ενδιαφέρομαι για Ασφάλεια Erasmus

  Καλύψεις Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων

  • Θάνατος από Ατύχημα: σχετίζεται με το θάνατο του ασφαλισμένου. Το Ποσό Ασφάλισης που περιλαμβάνει το σχέδιο πληρώνετε αν προκύψει θάνατος του ασφαλισμένου από ατύχημα.
  • Προσωρινή Ολική ή Μερική Ανικανότητα: αφορά τον ασφαλισμένο και την περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να εκτελέσει τα εργασιακά του καθήκοντα εν μέρει ή εξολοκλήρου.
  • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα: αφορά την απώλεια άκρου ή άκρων ή άλλων μερών του σώματος του ασφαλισμένου όπως για παράδειγμα τα μάτια.
  • Ιατρικά Έξοδα: Λογικά ιατρικά έξοδα και θεραπεία μετά από ατύχημα.

  Ομαδικό Ασφαλιστικό Συμβόλαιο Προσωπικών Ατυχημάτων

  • Το συμβόλαιο καλύπτει ομάδες ανθρώπων σε περίπτωση ατυχήματος. Η ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων καλύπτει ολόκληρη την ομάδα που καθορίζεται στο συμβόλαιο.
  • Γενικά, η ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων μπορεί να εκδοθεί για μια ομάδα ανεξάρτητων μεταξύ τους ατόμων, μέλων οικογένειας ή εργοδοτουμένων.
  • Το συμβόλαιο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το ατομικό συμβόλαιο ασφάλισης προσωπικών ατυχημάτων.
  Share This
  Scroll to Top